Här kommer porträtt på var och en av valparna.

Raska

Rasken

Rebus

Rejsa

Rex

Ronja

Roxie

Rusa

Ruter

Eva